Venda d'entrades

Condicions d’adquisició de les entrades

L’adquisició d’aquesta entrada, abonament o invitació (en endavant entrada) representa l’acceptació de les condicions següents

  • No s'admetran canvis ni devolucions de l'entrada.
  • Queda reservat el dret d'admissió.
  • És potestat de l'organització el permetre l'accés al recinte un cop iniciat l'espectacle.
  • L'organització es reserva el dret de modificar el programa de l'espectacle.
  • L'organització no es fa responsable de les entrades que no hagin estat adquirides en els punts de venda oficials.
  • No s'acceptaran entrades trencades, usades o amb indicis de falsificació.
  • El posseïdor de l'entrada perdrà els drets que aquesta li otorga al sortir del recinte.
  • No es permet l'entrada de càmeres fotogràfiques, videocàmeres i punters làser al recinte, així com qualsevol altre objecte que l'organització consideri perillós o molest per al correcte desenvolupament de l'espectacle.
  • S'ha de conservar l'entrada fins el final de l'espectacle i tota persona en el recinte haurà de mostrar la seva entrada al personal de l'organització quan se li sol·liciti.
  • Queda prohibida la revenda o qualsevol ús promocional de l'entrada sense l'autorització de l'organització.